Робота бізнесу під час воєнного стану – вимоги, які залишились незмінними

Війна в Україні спричинила необхідність зміни правового регулювання діяльності підприємств, у зв’язку з чим певні процедури було спрощено чи відстрочено їх виконання. Водночас зміни торкнулися не всіх процедур. Нижче команда Мазар підготувала перелік-нагадування стосовно дій, які компаніям необхідно виконувати попри введення воєнного стану.

Працівники-нерезиденти

 • Необхідність пролонгації документів

  Наразі відсутні будь-які законодавчі зміни, які передбачають автоматичну пролонгацію строку дії дозволу на застосування праці іноземців та посвідок на тимчасове проживання в Україні. Вказані документи діють в межах зазначених у них строків.
  Продовження дозволу на працевлаштування для громадян Росії та Білорусі відбувається за погодженням з територіальними підрозділами СБУ, тому процедура потребує більше часу.

 • Вимога щодо скасування документів

  У разі розірвання трудових відносин чи закінчення строку дії, дозвіл на застосування праці іноземців та посвідка на тимчасове проживання в Україні підлягають скасуванню та поверненню до відповідних державних органів.

Корпоративні правовідносини

 • Обов’язок проводити річні загальні збори учасників ТОВ

  Відповідно до законодавства річні загальні збори учасників ТОВ мають відбутись протягом 6 місяців наступного за звітним року. Законодавство встановлює перелік питань, які є обов’язковими для внесення до порядку денного річних загальних зборів учасників.

 • Необхідність затвердження значних правочинів

  Законодавство передбачає, що рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів ТОВ відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, приймаються виключно загальними зборами учасників, якщо інше не передбачено статутом ТОВ.

Договірні правовідносини

 • Необхідність пролонгації договорів. Відстрочення виконання зобов’язання

  Законодавство не передбачає автоматичної пролонгації строку дії договорів або відстрочення виконання зобов’язання, у зв’язку з неможливістю його виконання.

Враховуючи зазначене вище та для уникнення будь-яких негативних наслідків, ми рекомендуємо перевірити:

1) строк дії дозвільних документів працівників-нерезидентів,
2) строк дії укладених підприємством договорів;
3) строк виконання взятих на себе підприємством зобов’язань;
4) виконання вимог законодавства у сфері корпоративних правовідносин

Наталія Кірсенко Менеджер юридичного відділу

У разі необхідності команда юристів Мазар буде рада допомогти Вам завчасно підготувати усі документи, необхідні для виконання встановлених вимог законодавства.