Зміни до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Останні зміни до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» були прийняті Верховною Радою 5 жовтня 2017 року і набувають чинності з 1 січня 2018 року (крім двох абзаців).

Прийняття змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» матиме наступні наслідки:

 1. Більше компаній будуть зобов'язані публікувати фінансові звіти, що призведе до більшої прозорості їх діяльності;
 2. Більше компаній будуть зобов'язані готувати фінансові звіти відповідно до МСФЗ, таким чином інформація про діяльність компаній буде зрозумілішою для іноземних споживачів, що приведе до додаткових інвестиційних надходжень в Україну;
 3. Оскільки багатьом компаніям доведеться вперше публікувати свої фінансові звіти разом з аудиторським звітом, такі компанії повинні обрати аудиторську компанію (першим роком для проведення аудиту, може стати 2019 рік);
 4. Фінансова звітність компанії стане більш прозорою.

Прийняття змін до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» є кроком до наближення вимог української бухгалтерської звітності до вимог відповідно до директив ЄС.

Відповідно до цих змін:

Критерії класифікації підприємств були змінені:

Критерії

Мікрокомпанія

Маленька компанія

Середня компанія

Велика компанія

Сума активів

 До 350 000 євро

До 4 млн євро

До 20 млн євро

Більше 20 мдн євро

Чистий дохід

До 750 000 євро

До 8 млн євро

До 40 млн євро

Більше 40 млн євро

Працівники

До 10 осіб

До 50 осіб

до 250 осіб

Більше 250 осіб

Було впроваджено нове визначення «підприємства, які становлять суспільний інтерес». Яке включає:

 • компанії, які випустили цінні папери для відкритих ринків;
 • банки, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім мікрофінансування та малих фінансових установ);
 • великі компанії (відповідно до визначення в законодавстві).

Всі підприємства, які становлять суспільний інтерес потребують створення внутрішньої групи з бухгалтерського обліку, яка має складатися як мінімум з 2 осіб і очолюватися головним бухгалтером.

Основні вимоги до головного бухгалтера підприємства, яке становить суспільний інтерес:

 • Наявність повної вищої освіти (магіст, спеціаліст);
 • більш ніж 3-річний досвід роботи в галузі фінансів, бухгалтерського обліку та оподаткування;
 • відсутність непогашеної або незнятої судимості за вчинення злочину проти власності чи економічного злочину.

* В даний час не існує жодного юридично встановленого механізму перевірки зазначених вище умов.

Нові правила підписання фінансової звітності у випадку, якщо суб'єкт господарювання спирається на послуги бухгалтерської фірми:

 •  перший підпис - директор або інша відповідальна особа юридичної особи;
 • другий підпис - директор бухгалтерської компанії або інша відповідальна особа.

Розширено перелік підприємств, яким необхідно складати фінансову звітність відповідно до стандартів МСФЗ: 

 • всі підприємства, які становлять суспільний інтерес;
 • підприємства, що займаються гірничодобувною діяльністю національного значення

* Всі компанії можуть добровільно обрати стандарти МСФЗ для підготовки фінансової звітності.

Роширено перелік підприємств, яким потрібно публікувати фінансові звіти разом з аудиторським звітом, було збільшено:

 •  до 30 квітня на власній веб-сторінці та в засобах масової інформації для всіх підприємств, які становлять суспільний інтерес, державних акціонерних товариств, суб'єктів, які класифікуються як природні монополії та суб'єкти господарювання, які займаються гірничодобувною діяльністю національного значення;
 • до 1 червня на власній веб-сторінці лише для великих компаній, середніх компаній, інших фінансових установ (мікро та малих підприємств).

* Звіт про консолідацію слід опублікувати додатково.

Новий спеціалізований звіт - звіт про управління: 

 • містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан та перспективи розвитку підприємства, висвітлює основні ризики та невизначеність його діяльності;
 • повинні бути подані з фінансовими звітами;
 • мікро- та малі компанії звільняються від вимоги подавати управлінські звіти;
 • середні компанії звільняються від вимоги розкриття нефінансової інформації у звіті про управління.
 • важливе виправлення помилок. Інакше звучить так, ніби їм заборонено це робити.

* Форма та порядок складання та подання таких звітів буде встановлено в майбутніх нормативних актах.

Зміни щодо первинної документації: 

 • незначні недоліки в документах, що містять інформацію про ділову операцію, не є підставою для їх неприйняття;
 • права та обов'язки сторін, що виникають у результаті здійснення комерційної транзакції, зазначені в первинному документі, не залежать від такої інформації, яка зазначена в регістрах та обліку.

Звіт про консолідацію - нове додаткове правило, починаючи з 01 січня 2018 року:

Компанії, які контролюють інші компанії (за винятком підприємств, які становлять суспільний інтерес), не можуть подавати консолідовану фінансову звітність, якщо разом із контрольованими підприємствами їх показники не перевищують двох наступних критеріїв станом на річну фінансову звітну дату:

 • Загальні активи - до 4 млн. євро;
 • Чистий дохід – до 8 млн. євро;
 • Працівники – до 50 осіб.