Путівник Мазар по податкам Центральної та Східної Європи 2018

З величезним задоволенням ми повідомляємо про випуск шостого путівника Мазар по податкам Центральної та Східної Європи.

  • Уряди країн регіону відводять все більшу роль податкам на споживання: підвищення рівня ефективності споживання є однією з основних цілей у більшості країн
  • Загальний обсяг вартості робочої сили залишається високим
  • Дві третини платників податків регіону мають право готувати окремі фінансові звіти на основі МСФЗ та використовувати їх для цілей оподаткування
  • Рівні податку на прибуток підприємств та методи розрахунку податкової бази значно відрізняються у всьому регіоні
  • Зі зростанням вимог до документації, регулювання трансфертного ціноутворення також ускладнюється

31 травня 2018 р. – з величезним задоволенням ми повідомляємо про випуск шостого путівника Мазар по податкам Центральної та Східної Європи.Наш звіт про існуючі системи оподаткування країн Центральної та Східної Європи зараз розширено з 19 до 22 країн: окрім країн регіону, Росії, України та країн Балтії, цьогорічне дослідження також охоплює Болгарію, Косово та Німеччину. Мета цього звіту - допомогти інвесторам порівняти фундаментальні фактори конкурентоспроможності.

Податок на додану вартість

Завдяки позитивному економічному клімату останніх років дефіцит державного бюджету зменшився, і рівень споживання у більшості країн Центральної та Східної Європи почав зростати. Уряди намагаються скористатися даною ситуацією, відводячи все більш помітну роль податкам на споживання, плануючи фіскальні доходи. Відповідно, одним із найважливіших джерел доходу є податок на додану вартість. Через регламент ЄС норми в основному гармонізовані, але податкові ставки суттєво коливаються у всьому регіоні. Середня ставка ПДВ становить близько 20%.

Також сигналом важливості податку на додану вартість для бюджету є інтенсивне впровадження сучасних цифрових технологій, спрямованих на підвищення ефективності збирання податку на додану вартість та зниження рівня податкового ухиляння. Такі заходи означають галузеве впровадження онлайн-касових апаратів та посилення моніторингу трансакцій, пов'язаних із транспортом (наприклад, угорська державна електронна торгова система контролю дорожнього руху).

Податки на оплату праці

Співвідношення податків та внесків на оплату праці продовжує зменшуватися в регіоні; однак загальна сума витрат на оплату праці для роботодавців все ще близька до 160% від чистої заробітної плати.

Податок на прибуток підприємств

Різниця між найнижчими та найвищими податковими ставками становить 20 відсоткових пунктів, однак методи розрахунку податкової бази значною мірою відрізняються, тому податки на прибуток підприємств країн, що досліджуються, не можуть порівнюватися лише з податковими ставками. Причиною даної ситуації може бути те, що деякі країни запровадили податкові схеми, які абсолютно відрізнялися від традиційного оподаткування на основі прибутку.

В країнах Центральної та Східної Європи відмінності в пріоритезації податку на прибуток підприємств стають дедалі очевиднішими. Взагалі, середня ставка податку на прибуток підприємства у регіоні Центральної та Східної Європи складає трохи більше 17% (розраховується з найвищою ставкою в країнах з прогресивною податковою системою).

Усі країни Центральної та Східної Європи, які мають традиційні схеми податку на прибуток, дозволяють переносити збитки, спричинені попередніми роками, і використовувати їх у позитивній податковій базі наступних років. Ця сума може бути використана протягом обмеженого часу, як правило, 5-7 років, але в деяких країнах лише 3-4 роки. Лише шість країн продовжують дозволяти перенесення збитків на невизначений час.

Більшість досліджуваних країн використовували певний закон про обмеження інтересів, який визначає, яку частку відсотків, що сплачуються на корпоративні позики, можна вирахувати з бази оподаткування прибутку. Завдяки Директиві ЄС по боротьбі з ухиленням від сплати податків (ATAD), попередні правила щодо обмеження капіталізації замінюються методами обчислення на основі EBITDA. Ця ж директива також веде стандартизацію регульованих законів Controlled Foreign Company (CFC).

Держави в регіоні мають схильність до стягнення податків на виплату відсотків, дивідендів та роялті (на рівні 15%, або навіть 19-20%). Безсумнівно, що це може бути застосовано відповідно до положень відповідних податкових угод.

У двох третинах регіону Центральної та Східної Європи платникам податку дозволяється готувати окремі фінансові звіти на основі МСФЗ та використовувати їх також для цілей оподаткування. Це була помітна тенденція для останніх років. Нарешті, слід зазначити, що у більш ніж половині країн податкова система підтримує діяльність з досліджень та розробок (НДДКР) у тій чи іншій формі.

Трансфертне ціноутворення, CBC-R

Ініціатива OECP – «BEPS»  («Розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування») привернула увагу до того, що податкові органи повинні більше зосереджуватися на внутрішньо-групових та, можливо, транскордонних транзакціях.

Регулювання трансфертного ціноутворення вже представлено в податкових системах практично всіх зацікавлених країн, і зараз все більший акцент робиться на зобов'язаннях, що супроводжують документацію. Основною метою звітності країн-членів (CBC-R), яку регламентувала ОЕСР є сприяння прозорості шляхом надання місцевим податковим органам необхідної інформації для оцінки податкових ризиків.

За останній рік платники податків в Центральній та Східній Європі брали активну участь у запуску системи звітності CBC-R.

Для більш детальної інформації, будь ласка, перейдіть за посиланням Путівник Мазар по податкам Центральної та Східної Європи 2018 .