"Іноземні підприємства в Україні та звітність за МСФЗ" (англ.)

З кожним роком в Україні зростає число компаній, власниками яких є громадяни іноземних держав або компанії-нерезиденти. Іноземні власники все частіше вимагають місцеві офіси готувати фінансову звітність за Міжнародними стандартами (МСФЗ).

Дмитро Білянський, Керівник відділу бухгалтерських послуг

"КиївПост", випуск № 38, 19 вересня 2014 р.

З кожним роком в Україні зростає число компаній, власниками яких є громадяни іноземних держав або компанії-нерезиденти. Іноземні власники  все частіше вимагають місцеві офіси готувати фінансову звітність за Міжнародними стандартами (МСФЗ). 

At the same time accounting and financial reporting in Ukraine is regulated by Ukrainian Accounting Standards (hereinafter UAS). Initially UAS were developed on the basis of IFRS in order to bring them in line with international practice, to make them available for the stakeholders from different countries, to encourage foreign investment and to foster integration of Ukrainian business into the global economy. However, the problem of discrepancies between IFRS and UAS still exists.

Водночас, правила ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні регламентуються Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (ПСБО). Відпочатку ПСБО були розроблені на підставі МСФЗ з метою привести їх у відповідність до міжнародної практики та зробити доступними для користувачів із різних країн, залучити іноземні інвестиції, інтегрувати український бізнес у світову економіку тощо. Однак на сьогоднішній день все ще залишається актуальною проблема розходження між МСФЗ та ПСБО. 

Завантажуйте статтю англійською мовою нижче

Документ

KyivPost_September2014_Foreing enterprises and IFRS reporting

KyivPost_​September2014_​Foreing enterprises and IFRS reporting