Супровід впровадження електронного документообігу (ЕДО)

Електронний документообіг зменшує затрати часу працівників на обробку документів та підготовку фінансової звітності.
В цьому питанні важливо проаналізувати та сформувати покроковий план переходу від паперового до електронного документообігу. Наша команда надає послуги супроводу впровадження електронного документообігу.

Супровід впровадження електронного документообігу (ЕДО)

  • Аналіз документообігу і процесів, надання рекомендацій щодо впровадження ЕДО
  • Аналіз відповідності процесів компанії та функціоналу різних видів програмного забезпечення для ЕДО
  • Підготовка покрокового плану переходу на ЕДО
  • Супровід при впровадженні ЕДО, підготовка інструкцій для користувачів
  • Розробка шаблонів документів, процедур і політик
  • Комунікація з контрагентами при переході на ЕДО
  • Надання юридичних і податкових консультацій по використанню електронних документів