Брошури компанії "Мазар Україна"

  • Share
  • Print page

Тут ви знайдете публікації, брошури та інші матеріали компанії «Мазар Україна» щодо її діяльності, особливостей податкового законодавства, бухгалтерського обліку та аудиторських послуг в Україні.

Брошура компанії "Мазар Україна"

Компанія «Мазар Україна» працює у сфері аудиторських, бухгалтерських і консалтингових послуг в Україні, поєднуючи переваги інтегрованого міжнародного партнерства та глибокого знання специфіки українського ринку. У своїй роботі ми гарантуємо нашим клієнтам багатокультурний підхід, професіоналізм нашої команди, світовий досвід роботи за міжнародними стандартами аудиту, міжнародними й українськими стандартами бухгалтерської звітності, а також індивідуально-розроблену систему підтримки іноземних компаній на українському ринку.

Share