Аудит

  • Share
  • Print page

Надання висновку щодо фінансової звітності компанії є основоположним елементом, без якого неможливий розвиток сучасної економіки. За таких умов, досвід «Мазар» забезпечує підвищення якості фінансової звітності своїх клієнтів.

Аудит фінансової звітності завжди пов'язаний з наданням достовірної фінансової інформації, але ми в «Мазар» йдемо на крок далі за звичайну перевірку правильності арифметичних розрахунків. Ми також консультуємо щодо системності та достовірності вашої фінансової інформації, її відповідності новим нормативно-правовим вимогам та процедур корпоративного управління.

Паралельно з аналізом фінансової звітності, ми також допоможемо удосконалити процес підготовки та презентації економічної й фінансової інформації, з тим, щоб допомогти вам ефективно управляти ризиками. Ви також будете мати більше можливостей для  прийняття стратегічних рішень  та зможете встановити ще прозоріші стосунки з акціонерами.

Наші досвідчені спеціалісти володіють необхідними інструментами та методологією, щоб гнучко відповісти на потреби вашої організації. Ми також можемо звернутися за допомогою до широкої мережі наших експертів – від актуаріїв до фахівців з внутрішнього контролю, фінансового моделювання та юристів - здатних запропонувати кваліфіковані рішення.

Договірний аудит

Ви можете потребувати презентації фінансової інформації щодо вашої фірми для проведення ділової операції, наприклад для придбання. Договірний аудит допоможе скласти оцінку про те, що відбувається в ній.

Share